PETR BEZRUČ – BARD PRVÝ, CO PROMLUVIL

Čtvrtek 21.09.2017 - 22.09.2017 / start 09:00 / kde Klub Art / Bez vstupného / / / /
PETR BEZRUČ – BARD PRVÝ, CO PROMLUVIL
Literárněvědná konference

čtvrtek 21. 9. / 9:00 – 16:30 hodin

pátek 22. 9. / 9:00 – 13:00 hodin

Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.

Slezské zemské muzeum – Památník Petra Bezruče a katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity Vás srdečně zvou na konferenci Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil, pořádanou u příležitosti 150. výročí narození slezského básníka. Na setkání vystoupí přední literární vědci věnující se životu a dílu Petra Bezruče. Kromě literárněvědných témat budou prezentovány také příspěv­ky z dalších vědních oborů – např. z teatrologie, dějin výtvarného umění, muzikologie, muzejnictví či lingvistiky. Avizovaný program konference je pří­stupný široké veřejnosti. Konference je realizována za podpory Akademie věd ČR a Nadace Landek.