PO STOPÁCH HRDINŮ

Úterý 10.04.2018 / start 18:00 / kde Klub Art / Bez vstupného / / / /
PO STOPÁCH HRDINŮ
BESEDA

Akce se koná v rámci festivalu Další břehy

Beseda s Fedorem Gálem a Radkem Hejretem o legendárním útěku vězňů Vrby a Wetzlera z Osvětimi a tradičním pochodu na jejich památku

Od roku 2014 již více než dvě stovky účastníků z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, USA, Kanady a Izraele absolvovaly pochody z Osvětimi do Žiliny po trase dlouhé přibližně 140 km. Trasa těchto pochodů nebyla vybrána nikterak náhodně, jedná se o cestu, která se snaží kopírovat útěk dvou mladých slovenských Židů Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrby, jimž se podařilo v dubnu roku 1944 utéct z koncentračního vyhlazovacího tábora Auschwitz II – Birkenau.

Čin těchto dvou mladých židovských vězňů byl naprosto výjimečný, protože se jim podařilo nejen uprchnout z nejlépe hlídané nacistické továrny na smrt, ale hlavně přinést světu pravdivé svědectví o tom, co se ve skutečnosti děje s židovskými transporty „na východ“. Jejich motivem nebyla osobní svoboda, utekli z předpeklí plynových komor proto, aby podali zprávu, aby varovali, burcovali a volali o pomoc. Varovali židovské spolubratry v Maďarsku, kteří dosud žili a o vyvražďovací mašinérii neměli nejmenší tušení. Burcovali svě-tové veřejné mínění, které prostě nechtělo uvěřit tomu, že by nacisté mohli být až tak krutí. A volali o pomoc – směrem k západním spojencům, smě-rem k církvi, směrem ke svobodnému světu. Jejich nanejvýš odvážný čin se jim podařil. Po strastiplné cestě, několik dní bez jídla, v neustálém ohrožení gestapem a kolaboranty, utíkajíce před střelami německé hlídky, po pás ve sněhu, díky nezištné pomoci několika vesnických rodin z Polska i Slovenska se dostali do cíle své cesty – do Žiliny, aby tam v relativním bezpečí sklepních prostor židovského starobince sepsali svoji podrobnou Zprávu o tom, co sami viděli a čeho byli v Osvětimi a Birkenau svědky. Smutnou skutečností je fakt, že ani jejich čin další deportace židovských obyvatel nezastavil. Ale Vrbova a Wetzlerova Zpráva se na veřejnost přeci jen dostala a vytrvalý nátlak spojenců, západních médií i osobní dopis papeže Pia XII. maďarské-mu admirálovi Horthymu znamenal v konečném součtu záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů! Nikomu jinému v historii holocaustu se nepodařilo zachránit tolik lidí – prá-vem tedy můžeme Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu nazývat HRDINY. Nositelem myšlenky založit tradici pochodů po přibližné trase útěku Vrby a Wetzlera je Fedor Gál, organizátorem celé akce česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR). Radek Hejret

Více informací na: www.vrbawetzler.eu.