POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY…

Úterý 17.10.2017 / start 17:00 / kde Klub Art / bez vstupného / / / /
POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY…
Jihočeské kovové depoty doby bronzové ve středoevropských souvislostech.

Přednášející: doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph. D. (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

Úvodní slovo: PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (Slezské zemské muzeum)

Hromadné nálezy (depoty) kovových artefaktů představují jeden ze základních pramenů poznání mladších úseků pravěku. Především pro dobu bronzovou (cca 2200 – 800 př. Kr.) se jedná o fenomenální jev, který nám pomáhá odhalit mnohé stránky života tehdejších lidí: dálkové kontakty, výrobní postupy a technologickou úroveň té doby, obchodní stezky, dávné rituály i symbolický svět lidí doby bronzové. Depoty měděných, bronzových i zlatých předmětů se vyskytují v průběhu doby bronzové v celém středoevropském prostoru, na přednášce pak budou modelově představeny na příkladu jihočeského regionu. Jedná se o území, kde byla v posledních letech objevena téměř stovka nových depotů. Mnohé z nich byly odborně zdokumentovány a zaměřeny a díky tomu nám přinášejí daleko lepší možnosti jejich interpretace, než tomu bylo u většiny starších nálezů. Na přednášce tak budou naznačeny aktuální otázky a interpretační možnosti, které nám hromadné nálezy doby bronzové přinášejí: jedná se o sklady řemeslníků či obchodníků nebo o rituálně uložené obětiny? Byly depoty ukládány spíše do vodních toků, bažin, na vrcholky kopců nebo v areálech soudobých sídlišť? Mohou nám naznačovat obchodní trasy, výrobní centra nebo zaniklé svatyně? A mnohou depoty vůbec přispět k lepšímu poznání života a chování tehdejších lidí?