STUŽKONOSKA MODRÁ

Pátek 24.11.2017 / start 09:00 / kde Sál purkmistrů / / / / /
STUŽKONOSKA MODRÁ
Recitační soutěž

Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy připravily pořadatelské organizace Slezské zemské muzeum – Památník Petra Bezruče a Opavská kulturní organizace veřejnou městskou soutěž vítězů školních kol základních škol a osmiletého gymnázia Opavy pod symbolickým názvem Stužkonoska modrá.

Budou žáci Opavy zase soutěžit v uměleckém přednesu?

Umění mezilidské komunikace dnes nepatří k zpochybňovaným dovednostem člověka, dokonce v řadě profesí ji v konkursech na přijetí do zaměstnání nalezneme mezi prvními požadovanými předpoklady. Ty se vytvářejí v rodině, rozvíjejí v každodenním společenském styku, ale nejvšestrannější základy vznikají především ve škole a v dalším našem rozvoji. Hlavními formami komunikační realizace jsou naše písemné a mluvené projevy, dalo by se říci, že ve společenské komunikaci jsou tyto projevy našimi nejvlastnějšími vizitkami. A my určitě stojíme o to, aby byly co nejlepšími.

Jednou z cest k zdokonalování mluveného projevu je i průprava k přednesu uměleckého textu prózy i poezie. Pokud rodiče svým dětem předčítali či vyprávěli před spaním, návaznost ve škole je samozřejmě snazší, ale i tak je důležitým úkolem školy dát dětem již na základní škole základní dovednosti umění mluveného uměleckého projevu a recitace. Nejrůznější školní akce se pak stávají i prvními přehlídkami jejich získaných dovedností a schopností. A přirozená soutěživost dětí se může stát i přirozenou pobídkou pro uspořádání školních soutěží, případně soutěží meziškolních v rámci města.

V Opavě se v minulosti takové soutěže skutečně konaly. Po řadu let probíhalo městské či okresní kolo v uměleckém přednesu v rámci festivalu Bezručova Opava a vítězové se pak účastnili kola krajského či celostátního, např. Wolkrova Prostějova, festivalu O štít Valašského Meziříčí, Halasova Kunštátu apod. Letošní jubileum Petra Bezruče dalo z podnětu dr. Zdenky Pfefferové vzniknout iniciativě k obnovení městského kola soutěže v uměleckém projevu a recitaci základních škol Opavy. Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy připravily pořadatelské organizace Slezské zemské muzeum-Památník Petra Bezruče a Opavská kulturní organizace veřejnou městskou soutěž vítězů školních kol základních škol a osmiletého gymnázia Opavy pod symbolickým názvem Stužkonoska modrá.

Ta se uskuteční 24. listopadu 2017 v Obecním domě Opavské kulturní organizace. Odborné porotě soutěže bude předsedat Alfréd Strejček, jeden z nejlepších českých recitátorů a metodiků uměleckého přednesu. Po skončení soutěže budou moci účastníci i jejich učitelé v semináři s členy poroty podrobněji zhodnotit jednotlivé výkony v soutěži a v 18 hodin pak nejlepší recitátoři městského kola vystoupí na večeru Věnec vítězů v Památníku Petra Bezruče, na němž si také převezmou svá soutěžní ocenění.

Pořadatelé očekávají s upřímným zájmem co nejširší odezvu opavských škol, věří, že připravovaná městská soutěž se stane nejen zkouškou stávajícího skutečného zájmu i úrovně umění uměleckého přednesu na základních školách, ale i počátkem jeho pokračování a rozvoje v dalších následujících letech.